Financiële rekentools

Snel inzicht in uw financiële vraag? Hieronder vindt u een groot aantal financiële rekentools!

 • Hypotheek - Rentemiddeling

  Hoeveel lager wordt jouw hypotheekrente na rentemiddeling?

  Rentemiddeling kan een alternatief zijn voor het oversluiten van je hypotheek als de rente nu (veel) lager is dan de hypotheekrente die je betaalt en de boeterente bij oversluiten te hoog is om in één keer te kunnen betalen.

  Bij rentemiddeling betaal je de boeterente uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode door een renteopslag op de normale rente. Je betaalt dan een hypotheekrente die ligt tussen de oude rente en de marktrente. Vandaar de naam rentemiddeling.

  Zo zou het tenminste moeten zijn en goede banken doen het ook zo. Maar helaas niet alle banken. Sommige banken berekenen de rente na rentemiddeling op een andere, voor jou altijd onvoordelige, manier. Feitelijk betaal je dan gewoon extra (verborgen) kosten. Met deze berekening kun je zelf berekenen wat de rente is of zou moeten zijn na rentemiddeling. Als het aanbod van jouw bank een (veel) hogere rente is, is oversluiten met een boeterente een voordeligere keuze.

 • Hypotheek - Aflossen

  Is het aflossen van jouw hypotheek voordelig?

  Als je een hypotheek en eigen geld hebt, is het de vraag of sparen (en beleggen) naast je hypotheek slim is. Of is het beter is om je geld te gebruiken om je hypotheek zo veel mogelijk af te lossen.

  Met onderstaande berekening kun je zelf berekenen of het aflossen van je hypotheek zinvol is. Aandachtspunten:

  • Aflossen wordt interessanter als je ouder bent.
  • Opnieuw een hypotheek afsluiten is meestal onvoordelig door de bijleenregeling en omdat nieuwe hypotheken altijd moeten worden afgelost tijdens de looptijd. Dit levert minder hypotheekrenteaftrek op.
  • Denk goed na over het box 3 rendement dat je invult.
  • Rentes en beleggingsrendementen stijgen en dalen.
  • Als de spaarrente nu laag is, kan hij straks weer hoger zijn.
  • Als je jouw hypotheek aflost met je spaargeld, heb je je spaargeld niet meer beschikbaar. Vul daarom voor een goede vergelijking een box 3 rendement in dat past bij het langer vastzetten van je geld in een spaardeposito (of met beleggen). Bijvoorbeeld net zo lang als jouiw hypotheek nog loopt of je rentevastperiode nog is.
  • Aflossen van een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek is zelden zinvol. Je spaart daarin immers met een hoge rente, die gekoppeld is aan de te betalen hypotheekrente.
  • Aflossen van het laatste beetje hypotheek is altijd voordelig door de wet Hillen. De wet Hillen zorgt voor een extra belastingaftrek als je geen of een geringe eigenwoningschuld (hypotheeklening) hebt. De wet Hillen is meegenomen in de berekening.

  LET OP: deze berekening houdt geen rekening met een eventuele (rente)boete die je krijgt bij aflossen tijdens een rentevastperiode. Aflossen met een boete is doorgaans niet verstandig: de boete weegt zelden op tegen een eventueel voordeel bij aflossen.

 • Hypotheek - Oversluiten

  Wanneer is jouw hypotheek oversluiten voordelig?

  Als de hypotheek rente nu lager is dan de rente waartegen ujouw huidige hypotheek is afgesloten kan het oversluiten van jouw hypotheek je een voordeel opleveren. Maar jouw hypotheek oversluiten is lang niet altijd voordelig!

  Bij het oversluiten heft je de bestaande hypotheek op en sluit je een nieuwe hypotheek af. Daaraan zijn kosten verbonden: een boete voor het vervroegd aflossen van de bestaande hypotheek en kosten voor het afsluiten van de nieuwe hypotheek.

  Toch kan een hypotheek oversluiten voordelig uitpakken en zorgen voor lagere maandlasten. Het oversluiten kan vooral interessant zijn als de hypotheek rente op het moment van oversluiten laag is en je verwacht dat de hypotheekrente (veel) hoger is aan het einde van de rentevastperiode.

  NB Oversluiten van een (bank)spaarhypotheek is zelden interessant. Een hoge hypotheekrente betekent daarvoor namelijk gelijk ook een hoge spaarrente. Een lagere rente zorgt er dan voor dat je maandelijks meer moet inleggen om aan het benodigde eindkapitaal te komen. Het voordeel van het minder hypotheekrente betalen gaat daarmee grotendeels weer verloren.

  Met onderstaande berekening kun je zelf berekenen of jouw hypotheek oversluiten lonend is of niet. Nieuw: de berekening is versimpeld met minder in te voeren gegevens en een duidelijker resultaat.

 • Hypotheek - Maandlasten lineaire hypotheek

  Wat zijn de maandlasten bij een lineaire hypotheek?

  Bij een lineaire hypotheek wordt de hypotheek tijdens de looptijd afgelost, iedere maand even veel, namelijk de hypotheeklening gedeeld door de looptijd. Omdat er tussentijds wordt afgelost, hoef je iedere maand minder rente te betalen en heb je daardoor iedere maand lagere maandlasten.

  Minder hypotheekrente betalen betekent wel ook minder hypotheekrenteaftrek.

  Je kunt hier zelf berekenen hoe het aflossen van een lineaire hypotheek verloopt. Wat zijn de bruto en netto maandlasten (box 1) gedurende de looptijd en hoe wijzigen deze. De berekening toont ook de resterende hypotheek aan het einde van ieder jaar. De berekening houdt rekening met het eigenwoningforfait en de daling van de maximale hypotheekrenteaftrek van 52% met 0,5% per jaar vanaf 2014.

 • Hypotheek - Maandlasten Annuïteitenhypotheek

  Wat zijn de maandlasten bij een annuïteitenhypotheek?

  Bij een annuïteitenhypotheek wordt de hypotheek tijdens de looptijd afgelost, iedere maand een beetje. De aflossing (annuïteit genoemd) is zo berekend, dat je iedere maand dezelfde bruto maandlasten betaalt. Omdat er tussentijds wordt afgelost, heb je wel steeds minder hypotheekrenteaftrek, waardoor de netto maandlasten wel stijgen.

  Hier kun je zelf berekenen wat de bruto en netto maandlasten (box 1) zijn voor een annuïteiten hypotheek gedurende de looptijd van de hypotheek.

  De berekening toont ook de aflossing, betaalde rente en resterende hypotheek tijdens de looptijd. De berekening houdt rekening met het eigenwoningforfait en de daling van de maximale hypotheekrenteaftrek van 52% met 0,5% per jaar vanaf 2014.

 • Hypotheek - Netto hypotheek maandlasten

  Wat zijn de bruto en netto maandlasten van een hypotheek.

  Verschillende hypotheekvormen hebben verschillende netto maandlasten. Dit heeft onder andere te maken met wel of niet kapitaal opbouwen en fiscale regels.

  Onderstaande berekening toont de globale bruto en netto maandlasten van een hypotheek. Je kunt de maandlasten berekenen voor een hypotheek die uit één of twee delen bestaat. Bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek met een aflossingsvrij deel (let op: beide met hypotheekrenteaftrek, dus geen zogenaamde Blok-hypotheek).

 • Actueel renteoverzicht (Bron Homefinance)
  Actuele hypotheekrente - Bron: Homefinance

  Als je een hypotheek afsluit doe je dat voor een kortere of langere tijd. Een van de belangrijkste factoren voor jouw netto woonlasten is de hoogte van de rente. Maar op het moment dat jij jouw hypotheek afsluit weten jij noch wij wat de rente in de komende 10, 20 of 30 jaar gaat doen.

  De rente is het prijskaartje van de hypotheeklening en de hoogte ervan is onder meer afhankelijk van:

  • De actuele rentestand en de rente-ontwikkeling op de markt
  • Hypotheeklening versus waarde van je woning
  • Nieuwbouw of bestaande bouw
  • De wijze waarop je gaat aflossen
  • De duur van de rentevaste periode
  • Het wel of niet kunnen krijgen van de Nationale Hypotheek Garantie

  De belangrijkste vraag die jij jezelf moet stellen: hoeveel risico wil ik lopen met een bepaalde rentevariant. Albers Advies maakt het jou duidelijk!

  Onderstaand vind je de actuele renteoverzichten met de 10 scherpste aanbiedingen. In veel gevallen kan een nóg scherpere rente worden aangeboden. Het loont dus altijd de moeite om bij ons kantoor te informeren.

   

   

 • Hypotheek - Maximale hypotheek

  Bereken de maximale hypotheek die jij kunt krijgen.

  Met deze rekentool kun je zelf de maximale hypotheek berekenen. Het berekenen gebeurt volgens de wettelijke normen en rekenregels. Tegelijk wordt de maximale hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) berekend en getoond.

  Alle banken en verzekeraars moeten de maximale hypotheek berekenen volgens deze regels. Wel mogen ze op basis van jouw situatie besluiten om jou een lagere hypotheek aan te bieden.

  Bij het berekenen van de maximale hypotheek wordt rekening gehouden met:

  • Jouw inkomen, en indien van toepassing het inkomen van jouw partner.
  • De hypotheekrente die je krijgt of de vastgestelde rekenrente.
  • De marktwaarde van de woning.
  • Lopende verplichtingen zoals leningen en partneralimentatie.

  Als jij nog niet weet om welke woning het gaat, kun je hier ook de hypotheek berekenen, zonder daar rekening mee te houden. Denk er dan wel aan dat bij het definitief berekenen van de maximale hypotheek, deze dan wel lager kan uitvallen.

  NB Deze berekening gaat er van uit dat je de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt.

 • Pensioen - Lijfrenteaftrek - Reserveringsruimte

  Heb je in een jaar premies betaald of stortingen gedaan voor lijfrente?

  Met deze rekenhulp bereken jij hoeveel betaalde lijfrentepremies en inleg jij maximaal mag aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting. 

  Houd bij het invullen een aantal documenten bij de hand. Dit zijn documenten over het jaar voorafgaand aan het jaar van aangifte. Doe je bijvoorbeeld aangifte over 2016? Houd dan de gegevens van 2015 bij de hand.

  Om jouw jaarruimte te berekenen, heb je de volgende gegevens nodig:

  • je aangifteformulier of een afdruk van je digitale aangifte
  • je inkomensgegevens als je in loondienst was of zelf vrijwillig pensioenpremies betaalde
  • de opgaaf van je pensioenaangroei die je van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar hebt gekregen

  Wil je ook je reserveringsruimte berekenen? (Dit is het niet-benutte deel van de jaarruimtes voor de lijfrentepremieaftrek uit de afgelopen 7 jaar, dat je alsnog geheel of gedeeltelijk kunt gebruiken als je meer premie in aftrek wilt brengen dan je aan jaarruimte hebt.) Dan heb je ook de gegevens nodig over je inkomen en uw eventuele pensioenopbouw in de afgelopen 8 jaar.

   

   

 • Pensioen - Revisierente lijfrente

  Met deze rekenhulp reken jij uit of je minder revisierente kunt betalen.

  Normaal gesproken betaal je 20% van de waarde in het economisch verkeer van een lijfrenteverzekering of van het tegoed van een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht.

  Is de uitkomst van de berekening lager dan 20% van de waarde in het economisch verkeer? Dan geldt voor jou het lagere bedrag.

   

   

 • Pensioen - AOW-uitkering

  AOW-uitkering - wat is de hoogte van jouw AOW-uitkering (inclusief partnertoeslag)?

  Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft in Nederland recht op een AOW-uitkering. Hoe hoog deze is, is mede afhankelijk van je gezinssituatie.

  Als je een jongere partner hebt, had je voorheen naast je AOW vaak ook nog een AOW-toeslag voor jouw partner. Deze partnertoeslag is per 1-1-2015 komen te vervallen, tenzij jij toen al AOW ontving.

  Heeft jouw partner ook de AOW-leeftijd bereikt, dan heeft hij of zij meestal zelf recht op een AOW-uitkering.

 • Pensioen - Wat is mijn AOW-leeftijd

  Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd in stapjes verhoogd.

  Wanneer jij jouw eerste AOW kunt verwachten is nu afhankelijk van wanneer je geboren bent.

  Bereken zelf wat jouw AOW-leeftijd is en op welke datum jij jouw eerste AOW-uitkering kunt verwachten.

 • Werk & Inkomen - Persoonlijke fiscale positie

  Woon jij in Nederland? Of woon jij buiten Nederland, maar heb je inkomsten in of vanuit Nederland?

  Dan kun je gebruikmaken van bepaalde fiscale mogelijkheden, zoals heffingskortingen.

  Met de rekentool 'Jouw persoonlijke situatie en inkomstenbelasting' ga je na:

  • of jij een fiscale partner hebt
  • welke heffingskortingen jij kunt krijgen
  • welke heffingskortingen jouw eventuele fiscale partner kan krijgen

   

   

 • Werk & Inkomen - WW-uitkering

  Wat is de hoogte en duur van de WW-uitkering waar jij recht op hebt?

  Als jij jouw baan verliest heb je vaak recht op een WW-uitkering. De hoogte en duur van de WW-uitkering zijn afhankelijk van jouw leeftijd en arbeidsverleden.

  Bereken hoeveel WW jij ontvangt en hoelang de uitkering duurt.

  Nieuw: Vanaf 2016 wordt bij de WW-uitkering iedere drie maanden de maximale duur verkort met één maand van 38 tot 24 maanden in 2019. Daarnaast geven de jaren dat je gewerkt hebt vanaf 2016 maar recht op een halve maand WW in plaats van een hele maand.

 • Werk & Inkomen - Transitievergoeding (Ontslagvergoeding)

  Op welke transitievergoeding heeft u recht bij uw ontslag?

  Vanaf 1 juli 2015 is de ontslagvergoeding vervangen door de transitievergoeding. Dit is een onderdeel van de hervorming van het ontslagrecht en de Werkloosheidswet. De transitievergoeding dient gebruikt te worden voor het vinden van een andere baan, bijvoorbeeld door (om)scholing en/of outplacement.

  Je hebt geen recht op een transitievergoeding als:

  • Jouw ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van jezelf.
  • Jij minder dan 2 jaar na je 18e verjaardag bij jouw werkgever gewerkt heeft.
  • Jij met pensioen gaat of de AOW-leeftijd hebt bereikt.
  • Jouw werkgever failliet gaat, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering zit.

  NB Je arbeidsverleden voor je 18e verjaardag telt niet mee als gewerkte dienstjaren. Ook tellen, als je nog geen 18 jaar oud bent, maanden waarin jij gemiddeld maximaal 12 uur per week gewerkt hebt niet mee. Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan jouw werkgever, dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger is dan de transitievergoeding.

 • Werk & inkomen - Bruto / nettoloon

  Bruto-netto salaris berekenen, ofwel wat hou ik netto over van mijn bruto salaris?

  Bereken snel en eenvoudig wat uje netto overhoudt van jouw bruto salaris. Onderstaande berekening is een eenvoudige bruto-netto salaris berekening waarmee je zonder moeilijke vragen snel online je netto inkomen kunt berekenen.

  Deze berekening is wel beperkt, maar voor de meeste mensen voldoende om snel te berekenen wat er netto overblijft van het bruto salaris. Sector of branche specifieke pensioen- of andere regelingen worden niet meegenomen in deze berekening. 

 • Sparen - Hoe lang doe je er mee

  Vermogensafbouw: hoe lang kun je met jouw spaargeld doen als je er periodiek geld aan onttrekt?

  Deze berekening geeft een antwoord op vragen als:

  • Hoe lang kan ik van mijn opgebouwde spaargeld leven?
  • Hoe lang kan ik een eenmalige betaling gebruiken voor periodieke kosten?
  • Hoe lang kan ik een (lijfrente)uitkering genieten/verwachten uit een eindkapitaal?

  Deze berekening toont de te verwachten looptijd bij periodieke onttrekking(en) aan een spaarkapitaal en toont de vermogenspositie (na belastingen) gedurende de looptijd.

 • Lenen - Maandbedrag

  Hoeveel moet je maandelijks aflossen (maandbedrag) op jouw lening?

  Bereken het bedrag dat je maandelijks moet aflossen op jouw lening, uitgaande van de rente, hoogte en looptijd van de lening.

  Het maandbedrag bevat een deel rente en een deel aflossing van de lening en wordt ook wel annuïteit genoemd.

 • Lenen - Maximale lening volgens NVB

  Wat is de maximale lening voor u?

  De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een gedragscode voor consumptief krediet vastgesteld. Daarin zijn ook de normen en rekenregels vastgelegd voor het berekenen van de maximale lening.

  Nederlandse banken en de meeste andere geldverstrekkers berekenen de maximale lening volgens deze regels.

  Hieronder kun je zelf berekenen wat de maximale lening voor jou is.

  NB: deze berekening geldt voor consumptief krediet. Voor een hypotheeklening geldt een andere berekening: maximale hypotheek berekenen.

 • Sparen & Vermogen - Met een ander rendement

  Wat levert sparen met (een beetje) meer rente op jouw spaarrekening op aan extra geld? 

  Veel mensen sparen op een ooit in een ver verleden afgesloten spaarrekening. Gewoon door sparen, of is het zinvol om eens te kijken naar een spaarrekening met wat meer rente?

  Deze berekening vergelijkt twee spaarrekeningen. Bijvoorbeeld je huidige spaarrekening en een spaarrekening met (iets) meer rente.

  Als resultaat zie je wat sparen met (een beetje) meer rente, gedurende 30 jaar, met jouw spaargeld doet.

 • Sparen & Vermogen - Eindkapitaal

  Wat is het te verwachte eindkapitaal bij sparen of beleggen?

  Bereken wat het te verwachte eindkapitaal is bij sparen of beleggen. Je kunt het eindkapitaal berekenen bij een eenmalige of bij een maandelijkse inleg.

  Ook kunt je kiezen of je de vermogensrendementsbelasting (in box 3) wilt meenemen in de berekening of niet.

 • Sparen & vermogen - Benodigde inleg voor een spaardoel

  Welk bedrag moet jij (periodiek) sparen of beleggen om een gewenst spaardoel te bereiken?

  Deze berekening toont wat jij periodiek of eenmalig moet sparen als je over een bekend aantal jaren een bepaald bedrag (spaardoel) bij elkaar gespaard wilt hebben.

  Je kunt kiezen of je de vermogensrendementsbelasting (in box 3) wilt meenemen in de berekening of niet.

   

 • Basis - Contante waarde reeks betalingen

  Wat is de contante waarde van een reeks betalingen in de toekomst?

  De contante waarde is de huidige waarde, in dit geval voor een reeks betalingen in de toekomst.

  Zo kun je berekenen welk geldbedrag je nu opzij moet zetten om daaruit de betalingen te kunnen doen. Gedurende een bepaalde periode of oneindig lang (voor altijd).

 • Werk & Inkomen - Zorgtoeslag

  De zorgtoeslag is onderdeel van de veranderingen in het zorgstelsel per 1 januari 2006.

  Iedereen die in Nederland woont, moet dan een zorgverzekering hebben. En ook iedereen die in het buitenland woont maar in Nederland werkt. Deze zorgverzekering komt in de plaats van de ziekenfondsverzekering en de particuliere verzekering. De overheid stelt een pakket samen dat ongeveer hetzelfde is als het huidige ziekenfondspakket, dit is de zogenaamde basisverzekering.

  Verzekeraars kunnen op verschillende manieren invulling geven aan dit wettelijk vastgelegde pakket. Verzekeraars moeten iedere verzekeringsplichtige die zich aanmeldt voor de basisverzekering, accepteren. Uw gezondheidstoestand speelt geen rol. Verzekerden bij een bepaalde zorgverzekeraar betalen allen dezelfde nominale premie voor dezelfde polisvorm. De premie kan wel verschillen per zorgverzekeraar en per polisvorm. Dus de ene verzekeraar kan dus duurder zijn dan de andere verzekeraar. Naast de basisverzekering kunt u zich aanvullend verzekeren voor de risico's die u zelf belangrijk vindt.

  De zorgverzekering is verplicht voor iedereen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u een maandelijkse tegemoetkoming krijgen in de kosten van de nominale premie, de zorgtoeslag. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Met een lager gezinsinkomen, krijgt u meer zorgtoeslag. De proef-berekening zorgtoeslag is alleen geschikt als u 18 jaar of ouder bent. Ook moeten u en uw eventuele toeslagpartner of medebewoners een Nederlandse zorgverzekering hebben. Dat is bijvoorbeeld al het geval als u in Nederland werkt. Als u een partner of andere medebewoner heeft, krijgt u ook vragen over hem of haar.

   

 • Werk & Inkomen - Kindgebonden budget

  Hebt u kinderen? U kunt misschien kindgebonden budget krijgen.

  Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en hun leeftijd. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen kindgebonden budget.

  Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit zijn:

  • U heeft 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
  • U of de andere ouder krijgt kinderbijslag. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u of de andere ouder geen kinderbijslag voor uw kind? Dan kunt u soms toch kindgebonden budget krijgen.
  • Het gezamenlijke inkomen van uzelf en uw eventuele partner is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt. 
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw (gezamenlijke) vermogen (zoals spaargeld of beleggingen) is niet te hoog. Hoeveel vermogen u per persoon mag hebben om kindgebonden budget te krijgen kunt u nakijken op de website van de Belastingdienst.

   

   

 • Wonen - Energielabel
 • Werk & Inkomen - Huurtoeslag

  Bereken de mogelijke huurtoeslag

  Iedereen in Nederland heeft recht op een goede en betaalbare woning. Met de huurtoeslag (voorheen huursubsidie) kunt u in een passende woonruimte wonen, dat wil zeggen: niet duurder dan nodig is en passend bij uw situatie.

  Huurtoeslag vraagt u aan voor uzelf en voor uw eventuele partner en medebewoners. Wilt u weten of u huurtoeslag kunt krijgen en hoeveel? Dan kunt u een proef-berekening maken.

  De proef-berekening huurtoeslag is alleen geschikt als u 18 jaar of ouder bent. Als er in uw huishouding voor de inkomstenbelasting sprake is van voordeel uit sparen en beleggen, komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag.

  Dit voordeel uit sparen en beleggen kan van uzelf als aanvrager van huurtoeslag zijn, van uw toeslagpartner en van uw medebewoner(s). U heeft geen voordeel uit sparen en beleggen als uw vermogen beneden het heffingsvrije vermogen blijft. Als u een partner of andere medebewoner heeft, krijgt u ook vragen over hem of haar.

   

   

   

   

 • Pensioen - ANW-uitkering
 • Pensioen - Mijn Pensioenoverzicht

 • Vermogen - Schenkbelasting

  Hoeveel schenkbelasting moet de ontvanger betalen als u geld gaat schenken?

  Met onderstaande berekening kunt u zelf berekenen hoe hoog de schenkbelasting is als u geld wilt schenken, en wat er dan netto overblijft van uw schenking.

   

 • Werk & Inkomen - Kinderopvangtoeslag

  Bereken uw kinderopvangtoeslag

  Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van kinderopvang, de zogenaamde kinderopvangtoeslag (voorheen: tegemoetkoming kinderopvang).

  U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang, die op 1 januari 2005 is ingegaan. Deze wet heeft als doel ervoor te zorgen dat kinderopvang voor iedereen op dezelfde manier geregeld wordt. De wet regelt dat ouders, werkgevers en rijksoverheid de kosten voor kinderopvang samen betalen.

  De hoogte van de kinderopvangtoeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele (toeslag)partner. Uw werkgever en die van uw toeslagpartner mogen samen maximaal 1/3 van de totale kosten van kinderopvang belastingvrij vergoeden. Zij zijn echter niet verplicht om mee te betalen aan de kosten van kinderopvang.

  Krijgt u van uw werkgever(s) niets of niet het volledige 1/3 deel van de kosten vergoed? Dan kunt u in aanmerking komen voor een extra toeslag van de overheid. De belastingdienst betaalt u dan, onder andere afhankelijk van uw inkomen, een bepaald percentage over het bedrag dat uw werkgever te weinig betaalt (of dat beide werkgevers te weinig betalen).

  U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor kinderen waarvoor u geregistreerde opvang heeft, zoals: een crèche; buitenschoolse opvang; gastouderopvang. Een peuterspeelzaal of oppas thuis valt hier niet onder. Als u niet weet of uw opvangorganisatie is geregistreerd, vraag dit dan na bij uw opvangorganisatie.

  NB: De kinderopvangtoeslag berekening is niet geschikt voor meer dan vier kinderen of als u (of uw partner) een inkomen heeft uit het buitenland.

   

   

 • Vermogen - Erfbelasting

  Wilt u nagaan hoeveel belasting u moet betalen over (uw deel van) een erfenis?

  Gebruik dan deze rekenhulp.

  Vrijstelling

  Tot een bepaald bedrag krijgt u vrijstelling. Dit betekent dat u tot dat bedrag geen erfbelasting betaalt.

  Pensioen en vrijstelling

  Als u een pensioen krijgt, trekken wij in bepaalde gevallen de huidige waarde in geld van dit pensioen af van de vrijstelling. Hiermee houdt de rekenhulp geen rekening. De rekenhulp gaat altijd uit van de maximale vrijstelling.

   

   

 • Geldzaken - Wat is uw risicoprofiel bij beleggen?

   

 • Wonen - Motorrijtuigenbelasting

  Als een motorrijtuig (personenauto, bestelauto, vrachtauto, motorrijwiel of autobus) op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen.

  Hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen, hangt af van een aantal factoren. Wilt u berekenen hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen, dan kunt u gebruikmaken van de rekenhulp voor motorrijtuigenbelasting. Hoe hoog de motorrijtuigenbelasting is voor uw vrachtauto, kunt u opzoeken in de tabel voor motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto's.

   

   

 • Wonen - Inboedelwaarde

  Inboedelwaardemeter: wat is de waarde van uw inboedel?

  Voor een inboedelverzekering moet u vaak de waarde van uw inboedel schatten. Dit kan door zelf alles via een inboedellijst op te tellen, via een taxatie, of de makkelijkste manier: via onderstaande inboedelwaardemeter.

  De bepaling van de inboedelwaarde via onderstaande berekening is volgens de normen en methode van het Verbond van Verzekeraars. Let op: de rekenmodule geeft aan in welke gevallen de waardemeter niet kan worden gebruikt.

 • Wonen - Herbouwwaarde woning

  Wat is de herbouwwaarde van uw woning?

  De Vereniging Eigen Huis waarschuwde dat de meeste woningen in Nederland onderverzekerd zijn bij brand. Velen zijn onderverzekerd omdat de herbouwwaarde (het verzekerde bedrag) bij uw opstalverzekering te laag is.

  Soms is de herbouwwaarde oorspronkelijk te laag geschat, maar vaak is deze (ook) door de jaren heen achtergebleven is bij de werkelijke waarde. Dit komt vooral omdat de verzekeraars de herbouwwaarde te weinig hebben geïndexeerd. Hoe dan ook, u bent verantwoordelijk voor bewaking van de waarde en u bent de sigaar bij brand, of andere rampen.

  De herbouwwaarde is het bedrag dat u nodig heeft om uw woning – als deze totaal verloren zou gaan – weer op te bouwen in dezelfde staat. Het Verbond van Verzekeraars heeft gedefinieerd hoe deze (globaal) te berekenen is. Wij volgen deze "officiële" methode; deze berekening is geldig t/m 31 december.

  Met onderstaande berekening kunt u berekenen wat de herbouwwaarde van uw woning op dit moment is. NB:De berekening is niet geschikt voor historische, monumentale, zeer luxe en/of grote bungalows, villa's, landhuizen, monumentale herenhuizen en grote zakelijke objecten. Dat is specialistenwerk.

  Handige downloads:

   

 • Hypotheek - Test uw financiële kennis - Wat weet u van Hypotheken?

  Als u een huis koopt, hebt u vaak een hypotheek nodig. Hier betaalt u zo'n 25-30 jaar voor. Het is dus belangrijk de juiste keuze te maken. Weet wat je weet over hypotheken.

 • Hypotheek - Eigenwoningschuld

  Op 1 januari 2013 zijn de regels voor de renteaftrek van de eigenwoningschuld (hypotheekrenteaftrek) veranderd.

  U mag voor nieuwe leningen alleen rente aftrekken als u de lening maandelijks aflost. Had u op of voor 31 december 2012 een bestaande eigenwoningschuld? Dan hoeft u dit bedrag niet verplicht af te lossen om renteaftrek te krijgen.

  Hebt u een lening die u niet annuïtair aflost? En wilt u weten of u recht hebt op renteaftrek voor deze lening? Gebruik dan deze rekenhulp om uw eigenwoningschuld op 31 december 2013 vast te stellen.

  De rekenhulp berekent het deel van uw eigenwoningschuld dat u niet verplicht hoeft af te lossen om renteaftrek te krijgen.

   

   

 • Hypotheek - Bijleenregeling

  De bijleenregeling geldt als u uw huis verkoopt, en u geld overhoudt nadat u de eigenwoningschuld hebt afgelost. Er is dan sprake van overwaarde. Met de Rekenhulp Bijleenregeling ziet u wat in uw situatie de fiscale gevolgen zijn.

   

   

 • Hypotheek - Boeterente

  Hoeveel boeterente betaalt u eigenlijk bij een rentemiddeling?

  In plaats van het oversluiten van uw hypotheek met een boeterente, kunt u soms ook een rentemiddeling krijgen. U betaalt dan een nieuwe hypotheekrente die ligt tussen uw oude rente en de hypotheekrente die normaal geldt. Met rentemiddeling betaalt u feitelijk de boeterente gespreid: iedere maand betaalt u een beetje doordat de rente hoger is dan normaal.

  Een voordeel van rentemiddeling is dat u geen boeterente in één keer hoeft te betalen. Als u weet welke rente u gaat betalen bij een rentemiddeling, kunt u hier berekenen hoeveel boeterente u daarmee feitelijk betaalt. U kunt dit gegeven dan vergelijken met de boeterente die u zou betalen als u de hypotheek zou oversluiten.

  NB Deze boeterente berekening geldt alleen voor hypotheken waarbij niet tussentijds wordt afgelost.

 • Maximale hypotheek NHG
 • Werk & Inkomen - Bijtelling auto van de zaak

  Wat zijn uw kosten voor een auto van de zaak en wat is de fiscale bijtelling?

  Deze berekening toont wat de netto kosten van een auto van de zaak zijn voor een werknemer en welke fiscale bijtelling van toepassing is.

  De berekening geldt bij privé-gebruik van meer dan 500 kilometer per jaar.

  Woon-werkverkeer wordt vanaf 2004 gezien als zakelijk verkeer.

  NB De inkomensafhankelijke heffingskortingen worden meegenomen bij het berekenen. Effectief verhogen deze vaak de netto bijtelling.

 • Sparen - Hoeveel spaargeld kan ik opmaken

  Spaargeld opmaken: hoeveel spaargeld mag ik opmaken als ik er een bepaalde tijd van wil genieten?

  Deze berekening geeft een antwoord op de vraag: hoeveel geld kan ik per maand opmaken, als mijn spaargeld pas na een aantal jaar op mag zijn?

  Bereken hoeveel geld maandelijks of jaarlijks onttrokken kan worden aan een vermogen, zodat het vermogen na een bepaalde tijd op zal zijn.

 • Basis - Effectieve rente

  Bereken de effectieve rente uit een nominale rente.

  In de effectieve rente wordt rekening gehouden met het rente op rente effect. De effectieve rente is daarom altijd hoger dan de nominale rente.

 • Basis - Contante waarde

  Wat is de contante waarde van een toekomstige geldbedrag?

  De contante waarde van een bedrag is de huidige waarde van een geldbedrag dat pas in de toekomst beschikbaar is.

  Zou je de berekende contante waarde gedurende de opgegeven periode sparen (of beleggen) met de opgegeven rente, dan zal het eindkapitaal de opgegeven toekomstige waarde zijn.

 • Basis - Annuïteit

  Berekening van de annuïteit per maand, kwartaal of jaar voor een (hypotheek)lening.

  Deze berekening berekent de annuïteit, het bedrag dat iedere periode betaald moet worden, voor een hypotheek of andere lening. Er kan ook voor gekozen worden om de opbouw van de annuïteit per periode te zien: uit hoeveel aflossing en hoeveel rente bestaat de annuïteit en wat zijn de totalen?